De resultaten van ons onderwijs

Rapporten

Twee keer per jaar krijgen de kinderen van groep 1 t/m 8 een rapport mee. Het rapport geeft een beeld van de ontwikkeling van de leerlingen in de afgelopen periode, aangevuld met opmerkingen van de leerkracht. De toets scores van het Cito zijn in het rapport opgenomen. Het rapport wordt besproken met de leerlingen bij uitgifte en met de ouders tijdens de contactmomenten.

Overgang naar het Voortgezet Onderwijs (VO)

In groep 8 start de procedure voor de overgang naar het Voortgezet Onderwijs. (Vanuit Staphorst gaan de meeste kinderen naar het VO in Meppel, vandaar de beschrijving van de procedure in Meppel.) Deze gaat als volgt:

WanneerwatWie
septemberTijdens de contactavond wordt een voorlopig schooladvies besproken met de ouders en de leerling (dit is niet bindend).De leerkracht van groep 8.
oktober - decemberInformatie d.m.v. folders en boekjes. De leerkracht van groep 8.
januariInformatieavond over de scholen voor voortgezet onderwijs in Meppel . Open dag van de scholen voor voortgezet onderwijs in Meppel. Scholen voor voortgezet onderwijs in Meppel.
februariLaatste afname CITO-LVS toetsen. Opstellen schooladvies met behulp van de plaatsing wijzer. Eindgesprek De leerkracht van groep 8. Leerkracht groep 8, leerling en ouders.
maartAanmeldingDe leerkracht van groep 8.
meiEindtoets Route 8
Leerlingen groep 8.
mei/juniEventueel heroverwegingsgesprek n.a.v. resultaat eindtoets Bericht van toelating
Leerkracht groep 8, leerling en ouders. Door school voor voortgezet onderwijs.
Voor uitgebreide informatie raden wij de ouders van groep 8 aan alle informatieavonden te bezoeken.

Bij het verlaten van de school

Wanneer een kind tussentijds de school verlaat stuurt de school een digitaal overdrachtsdossier via de Overstapservice Onderwijs (OSO) naar de nieuwe school. Ouders hebben inzage in het dossier. In het overdrachtsdossier staan alle relevante gegevens over de leerprestaties van uw kind vermeld. Ook is een overzicht van de op school gebruikte methoden toegevoegd. De directie stuurt de nieuwe school een bewijs van uitschrijving.

De (leer)resultaten van ons onderwijs

Onze school wordt bezocht door een gemĂȘleerde groep leerlingen. Ons leerling gewicht was in 2018-2019 22%. Dit getal wordt gevormd door het opleidingsniveau van de ouders en het land van herkomst.

Dit vertaalt zich ook in de resultaten van ons onderwijs. Onze kinderen hebben in alle groepen betreft boven de inspectienorm gepresteerd. Afgelopen jaar hebben de leerlingen zich aanmerkelijk verbeterd met spelling, door onze nieuwe spellingsmethode.

Wij hechten eraan om te vermelden dat voor ons niet de schoolkeuze voor vervolgonderwijs het belangrijkste is. Wat we wel belangrijk vinden is dat we uit ieder kind het maximaal haalbare resultaat hebben gehaald. 

Aan het eind van de basisschool wordt met behulp van de verzamelde (toets)gegevens, o.a. verkregen door Cito- en methodetoetsen, gekeken naar welke vorm van voortgezet onderwijs het kind gaat. De uitstroomgegevens van de groep 8-leerlingen naar het voortgezet onderwijs zien er als volgt uit:

2016- 2017
2017 -20182018-2019
vwo3 lln.vwo1 lln.vwo3 lln.
havo3 lln.havo 1 lln.havo3 lln.
vmbo TLvmbo TL2 lln.vmbo TL5 lln.
vmbo KT4 lln.vmbo KT1 lln.vmbo KT1 lln.
vmbo BK1 lln.vmbo BK2 lln. vmbo BK
Praktijk Praktijk Praktijk