Overige zaken

Landelijke oudervereniging

De oudervereniging Vereniging voor Openbaar Onderwijs (VOO) zet zich in om de kwaliteit van het openbaar onderwijs te verbeteren. Zij ondersteunt ouders, leerlingen, leerkrachten en schoolbesturen met informatie en advies. Zij organiseert cursussen. Meer informatie over VOO kunt u opvragen bij het landelijke secretariaat In Meppel is een plaatselijke afdeling actief.

Schoolzwemmen

Scholen van de stichting nemen deel aan Swim2Play. In blokken van 6 weken gaan de groepen 1 t/m 8 deelnemen aan wateractiviteiten in het zwembad Hesselingen. Deze ‘natte gymles’ komt dan in de plaats van de reguliere gymles van de eigen leerkracht. De lessen vinden plaats in zwembad Hesselingen. Het zwemonderwijs wordt door de gemeente Meppel bekostigd.

Het bevoegd gezag van Stichting Promes en de exploitant van het zwembad hebben samen afspraken gemaakt over het schoolzwemmen, zoals dit wordt vormgegeven door Swim2Play. Deze afspraken zijn vastgelegd in een protocol en beogen de onderlinge taken en verantwoordelijkheden te verduidelijken, teneinde daarmee de veiligheid van de leerlingen zoveel mogelijk te waarborgen. Het protocol is in 2009 door de GMR vastgesteld en ligt ter inzage op school en op de site van Promes.