Het team

Het team

Het team van OBS De Berkenhorst bestaat uit Rolf Jansen (directeur), Carien de Boer (locatieleider), Jan Wink (conciërge), Ellis Slim (onderwijsassistent), Mirjam van Bladeren (groep 1/2), Germa van Veen (groep1/2), Petra Veerman (groep 3/4), Agnes Katoen (groep 5/6), Marko Wildeboer (groep 7/8), Celeste Huberts onderwijsassistent).

Stagiaires

Omdat we ervan overtuigd zijn dat de praktijk de beste leerschool is, bieden wij mensen die een opleiding op onderwijsgebied volgen de mogelijkheid stage te lopen op onze school. Zo zijn bij ons regelmatig studenten van de PABO, leraren in opleiding en toekomstige klassen- en onderwijsassistenten te vinden.

Ook snuffelstagiaires zijn bij ons van harte welkom. Snuffelstagiaires zijn leerlingen uit het voortgezet onderwijs, die gedurende een korte periode meedraaien op school. Doel is om te kijken of het onderwijs voor hem/haar een geschikte vervolgopleiding is.

Vervanging

Wanneer een leerkracht ziek is, proberen we in eerste instantie de vervanging intern te regelen. Lukt dit niet, dan zoeken we een vervanger via de invallijst van Stichting Promes. In het uiterste geval wordt besloten de betreffende groep vrijaf te geven. Dit komt gelukkig zelden voor. Ouders worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gesteld. Indien nodig zorgt de school voor opvang.

Studie(mid)dagen

Het schoolteam heeft gedurende het schooljaar een aantal studiedagen. Deze studiedagen staan in het teken van verbetering van het onderwijs in de school.

Overblijven/BSO

Op school bestaat de mogelijkheid tot overblijven. De kinderen kunnen op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag overblijven. De organisatie van de tussenschoolse opvang (TSO) is in handen van de professionele organisatie Lunchplein. Lunchplein is onderdeel van Doomijn Kinderopvang. Op school is een overblijfcoördinator aanwezig. Aanmelden voor overblijven kan via de website www.doomijn.nl.

Doomijn verzorgt eveneens de buitenschoolse opvang (BSO). Alle informatie over de voor- en naschoolse opvang is te vinden op www.doomijn.nl.