Kiezen voor OBS de Berkenhorst

Aanmelden en Inschrijven

Als ouders en hun kind(eren) kiezen voor De Berkenhorst, kunnen zij zich melden bij school. De school neemt contact op voor een kennismakingsgesprek en rondleiding. Na afloop krijgen ouders een inschrijfformulier. Deze is ook te vinden op de website. Ook dient er een ouderverklaring ingevuld te worden. Ouders moeten naast het inschrijfformulier een intakeformulier invullen tijdens de kennismakingsdagen.

Inschrijving en plaatsing gaat op volgorde van geboortedatum. In de weken voordat de leerling 4 wordt, kunnen ze een aantal keren komen wennen. Deze data worden in overleg met de groepsleerkracht gepland.

In overleg met de ouders worden er vier weken voor het einde van het schooljaar in principe geen leerlingen meer geplaatst. Komen wennen in de groep kan dan wel, maar definitieve plaatsing is na de zomervakantie.

Kinderen komen op 4-jarige leeftijd bij ons op school. Ze zijn dan nog niet leerplichtig. Toch verwachten wij wel dat kinderen dagelijks op school komen. Mocht een ouder zijn of haar 4-jarige zoon of dochter af en toe een middag thuis willen houden wegens vermoeidheid, is dat geen probleem.

Wij vinden het belangrijk dat een kind voor aanvang van de schoolperiode zindelijk is. Indien het kind niet zindelijk is, wordt met de ouders een regeling getroffen over de verzorging van het kind.

    Toelating

    Komt een leerling van een andere school, dan is er voor plaatsing altijd contact met de school van herkomst. De nieuwe leerling kan één tot twee dagen meedraaien in de groep om kennis te maken. De beslissing tot plaatsing wordt daarna genomen. Leerlingen met een advies voor speciaal basisonderwijs worden niet aangenomen.