Algemene informatie over de Berkenhorst

OBS de Berkenhorst in het kort

OBS De Berkenhorst is een veelzijdige, ruime en moderne school met veel aandacht voor sport, muziek en cultuur. De school is meer dan tachtig jaar geleden opgericht als de ‘Openbare school voor lager onderwijs’. Tientallen jaren later kreeg de school de naam De Berkenhorst. De oude openbare school stond aan de Berkenlaan op een horst, een hoge plaats in het dorp. In augustus 2000 is de school verhuisd naar de huidige locatie aan de Staphorster Kerkweg in Staphorst-Zuid.

De Berkenhorst is een relatief kleine school met 59 leerlingen, verdeeld over 4 groepen.
Groep 1/2:       11 kinderen
Groep 3/4:       11 kinderen
Groep 5/6:       17 kinderen
Groep 7/8:       19 kinderen

Directeur is Rolf Jansen, tevens directeur van De Iekmulder in IJhorst. Locatieleider is Carien de Boer.

We vinden het belangrijk dat leerlingen niet de hele dag op school zijn en tussen de middag even naar huis kunnen. De Berkenhorst hanteert de volgende schooltijden:

’s Morgens: 8.30 – 11.45 uur.

’s Middags: 13.00 – 15.15 uur.

Woensdag: 8.30 – 12.15 uur.

De groepen 1 t/m 4 zijn op vrijdagmiddag vrij.

Identiteit van de school

De Berkenhorst is een openbare school. Openbaar betekent voor ons dat iedere leerling van harte welkom is op onze school, ongeacht godsdienst, levensovertuiging, ras, kleur, sekse of een ander kenmerk. Dat maakt De Berkenhorst een samenleving in het klein, waar leerlingen respectvol leren omgaan met onderlinge verschillen, zonder te (ver)oordelen. Niet apart, maar samen.

Stichting Promes

De Berkenhorst is onderdeel van Stichting Promes. Stichting Promes is het bevoegd gezag van het openbaar onderwijs in de gemeenten Staphorst en Meppel. Wim van Selling is Voorzitter College van Bestuur. De visie van Stichting Promes is uitgewerkt in een mindmap. Meer informatie over de stichting is te vinden op www.stichtingpromes.nl

Waar de school voor staat

OBS De Berkenhorst is een school die volop in ontwikkeling is. In schooljaar 2016-2017 is een nieuwe visie opgesteld en is er besloten om een nieuwe richting op te gaan met de school, om zo invulling te geven aan de visie.

2.1 Motto:

De Berkenhorst is volop in ontwikkeling. De kracht van onze school zit in de sterke onderlinge verbondenheid tussen leerlingen, ouders, team en omgeving. Onder het motto ‘Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder’, weten we dat we elkaar nodig hebben en versterken om te ontwikkelen.

Daarom luidt ons motto: OBS De Berkenhorst: Samen groeien! Samen naar één school, waar mensen met verschillende achtergronden elkaar van jongs af aan ontmoeten en met elkaar omgaan door kennis te nemen van elkaars cultuur.

2.2 Missie:

De Berkenhorst bereidt haar leerlingen voor op een snel veranderende wereld. Door het aanbieden van kennis en vaardigheden helpen we onze leerlingen bij hun ontwikkeling tot verantwoordelijke en creatieve personen met moreel besef. Dit doen we samen met onze leerlingen, hun ouders en de omgeving van de school. Zo helpen we gezamenlijk onze leerlingen om te groeien met hun hoofd, hart en handen!

2.3 Visie:

Onze visie bestaat uit vijf pijlers:

1. Samen zijn: we bieden een veilige plek voor onze leerlingen. Onze leerlingen leren omgaan met zichzelf en met de ander. Kernwoorden hierbij zijn positivisme, respect, reflectie en autonomie.

2. Samen werken: we zijn een kleine dorpsschool, waar de leerlingen van alle groepen bij elkaar betrokken zijn. Kinderen van alle leeftijden werken samen en spelen samen. Wij maken binnen ons onderwijs gebruik van uitdagende, coöperatieve werkvormen. Samen werken betekent ook dat we het belang inzien van het partnerschap tussen de school, onze leerlingen, hun ouders en de omgeving, zoals de bibliotheek en het maatschappelijk werk.

3. Samen leren: wij zijn ervan overtuigd dat leren nooit ophoudt. We zijn constant in ontwikkeling en leren in alle lagen. Ook weten we dat leren gaat met vallen en opstaan. Wij bieden de ruimte om te ontdekken en streven ernaar een uitdagende leeromgeving te creëren voor onze leerlingen, waarin ieder kind optimaal wordt uitgedaagd.

4. Samenhang: wij geven betekenisvol onderwijs. We geven onze leerlingen mee dat wat zij leren ‘echt’ is en niet op zichzelf staat. De samenhang zien we ook terug in de doorgaande lijn die we binnen de school hebben op het gebied van de leerstof.

5. Samen uniek: wij erkennen de eigenheid van ieder kind. Iedereen is verschillend. Naast het sterke gevoel van verbondenheid op onze school, streven wij ernaar dat ieder kind zijn of haar unieke talenten in beeld krijgt en kan ontwikkelen. Zo helpen wij de kinderen te worden wie zij willen zijn.