Passend Onderwijs

Passend Onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs. Ook kinderen die extra ondersteuning hebben. Het kabinet wil dat zoveel mogelijk kinderen naar een gewone school in de buurt kunnen gaan, want zo hebben ze de beste kansen op een vervolgopleiding en om mee te doen in de samenleving. Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend onderwijs in.

Dit betekent dat de schoolbesturen vanaf dat moment iedere leerling die extra ondersteuning nodig heeft een passende onderwijsplek moet bieden. Vanaf 1 augustus 2014 melden ouders hun kind bij de school van hun keuze.

De school heeft dus de taak om een passende onderwijsplek te bieden. Dit kan op de eigen school of, als de leerling daar beter op zijn plaats is, op een andere school. Om de diversiteit aan de zorg in kaart te brengen, zijn de scholen verplicht om een schoolondersteuningsprofiel op te stellen. Dit ondersteuningsprofiel van onze school op onze site te downloaden. Tevens is daar het afdelingsplan Meppel te vinden.

Onze stichting valt onder het samenwerkingsverband PO 2203. Het adres is:
SWV PO 2203
Schoolstraat 26
7921 AV Zuidwolde
l.thart@po2203.nl

Voor meer informatie kunt u terecht op www.passendonderwijs.nl.