Documenten

Informatie 2023 2024 Jaarkalender Reestoeverschool Reestoeverschool SBO Informatie 2023 2024 Schoolgids Reestoeverschool Reestoeverschool SBO Informatie 202306 Gymrooster 23 24 Sprinkels 6 Verlofaanvraag Reestoeverschool Promes Formulier 6 Verlofaanvraag Reestoeverschool Reestoeverschool SBO Formulier Aanmeldformulier Sprinkels Aanvraagformulier Verlof Commissaris Gaarlandt Aanvraagformulier Verlof Commissaris Gaarlandt Aanvraagformulier Verlof Commissaris Gaarlandt Reglementen Antipest - en sociaal veiligheidsprotocol KC het Avontuur Basisprincipes Jenaplan Promes Brief Ouders Kaka De IJsvogel Brief Ouders Kaka De IJsvogel Informatie Brief Wijzigingen Tso Dd 2020 November Commissaris Gaarlandt Compact Sop 23 24 De IJsvogel Compactsopdeijsvogel2172021 2022 28102021 De IJsvogel Extra 1 De Berkenhorst Extra 5 De Berkenhorst Informatie Financieel Steuntje In De Rug Sprinkels Informatie Flyer Mzr Sprinkels Folder Lowan En Promes Informatie Folder Lowan Nl KC het Avontuur Informatie Formatie 2020 2021 Sprinkels Informatie Formatie 2021 2022 Sprinkels Formulier Aanvraag Vrijstelling Van Commissaris Gaarlandt Gemeente Meppel Info Over Verzuim Commissaris Gaarlandt Gemeente Meppel Info Over Verzuim Commissaris Gaarlandt Gemeente Meppel Info Over Verzuim Commissaris Gaarlandt Groepsindeling De IJsvogel Groepsindeling De IJsvogel Informatie Groepsindeling Site Sprinkels Groepsspecifieke Informatie Sprinkels Groepsverdeling 190709 Voor Publicatie In Schoolwiki Promes Groepsverdeling 190709 Voor Publicatie In Schoolwiki Promes Groepsverdeling 190709 Voor Publicatie In Schoolwiki Promes Groepsverdeling 190709 Voor Publicatie In Schoolwiki Promes Gymrooster 22 23 Sprinkels Gymrooster Vanaf 5 Februari Reestoeverschool SBO Reglementen Huishoudelijk Reglement Sprinkels Formulier Inschrijfformulier Kindcentrum De Ijsvogel De IJsvogel Protocol Internet Op School Protocol Sprinkels Protocol Jaarplan 2020 2021 8 April 2021 Sprinkels Informatie Jaarverslag 2017 Promes Kaartje Ijsvogel De IJsvogel Reglementen Katern toelating verwijdering PO Promes Informatie Kiva Poster KC het Avontuur Klachtenregeling Reestoeverschool SBO Monpas Diversiteitsmeter Sept 2019 Oosterboerschool Monpas Diversiteitsmeter Sept 2019 Oosterboerschool Reglementen Mr Reglement Obssprinkels 8 April 2021 Sprinkels Opbrensten 2021 2022 De Berkenhorst Informatie Organogram Bestuur Promes Informatie Oudervereniging Oosterboerschool Oosterboerschool Overgang Eindtoets Naar Doorstroomtoets Info Commissaris Gaarlandt Overgangsdocument Po Vo De IJsvogel Overgangsdocument Po Vo De IJsvogel Informatie Peuterpas Promes Informatie Peuterpas 2021 20222 Promes Informatie Peuterpas Info 2023 24 Promes Informatie Procedure Aanmelding Nieuwe Leerling Sprinkels Informatie Protocol Gescheiden Ouders Sprinkels Protocol Medicijnverstrekking Commissaris Gaarlandt Protocol Overgang Commissaris Gaarlandt Protocol Overgang Commissaris Gaarlandt Protocol Overgang Commissaris Gaarlandt Protocol Samenvoegen Groepen Sprinkels Protocol Protocol Vervanging Promes Protocol Protocol medicijn verstrekking en medische handelingen Promes Protocol veranderen groepen Sprinkels Protocoldyslexie 2017 Commissaris Gaarlandt Protocoldyslexie 2017 Commissaris Gaarlandt Referentie Lezen Totaal Promes Referentie Rekenen Totaal Promes Referentie Taal Totaal Promes Route 8 Commissaris Gaarlandt Informatie Schoolgids 19 20 Woldstroom KC het Avontuur Informatie Schoolgids 19 20 Woldstroom KC het Avontuur Informatie Schooljaarplan19 20mackayschool Promes Informatie Schooljaarverslag Mackayschool 20182019 Promes Schooljaarverslag Mackayschool 20182019 Promes Schooljaarverslag Mackayschool 20182019 Promes Schooljaarverslag Met Promes Info Schooljaar 19 20 Mackayschool Protocol Schoolondersteunings Profiel Mackayschool So Afdeling Jan 2019 Promes Schoolondersteunings Profiel Mackayschool So Afdeling Jan 2019 Promes Schoolondersteunings Profiel Mackayschool So Afdeling Jan 2019 Promes Informatie Schoolondersteuningsprofiel Sprinkels Informatie Schoolondersteuningsprofiel 2018-2019 KC het Avontuur Schoolondersteuningsprofiel Febr 2019 Oosterboerschool Schoolondersteuningsprofiel Febr 2019 Oosterboerschool Informatie Schoolondersteuningsprofiel Oosterboerschool Oosterboerschool Schoolondersteuningsprofiel Vso Promes Sop 2019 2020 Commissaris Gaarlandt Protocol Sop Mackayschool Dec 2018 Promes Informatie Sprinkels Mr Ov Sprinkels Staat Van De Ouder 2022 Promes Statuut Statuten obsSprinkels Sprinkels Informatie Strategisch Beleidsplan 2018-2022 Promes Team Team De Berkenhorst Teamfoto KC het Avontuur Toestemming Ouders Jaarlijks Promes Tso Brief Ouders Kaka De IJsvogel Vakantieregeling 2019 2020 Commissaris Gaarlandt Protocol Veiligheid Bij Gym Sprinkels Protocol Veiligheidsplan Woldstroom KC het Avontuur Formulier Verlofformulier Obssprinkels Sprinkels Informatie Visie Ouderbetrokkenheid Sprinkels Informatie Vrijstelling Van Schoolbezoek Promes Welkomstboekje Nieuwe Kleuter Sprinkels AVG Ysns 13061 Ict Gebruiksreglement Leerlingen Po Promes AVG Ysns 33054 Privacyreglement Leerlingen Vastgesteld Promes AVG Ysns 33058 Reglement Sociale Media Leerlingen Vastgesteld Promes Ysns 33071 Privacyverklaring Promes Commissaris Gaarlandt Ysns 33071 Privacyverklaring Promes Mackayschool Ysns 33071 Privacyverklaring Promes Mackayschool