9. Onderwijstijd en vrije dagen

9.  Onderwijstijd

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijstijd. Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les vastgesteld. Leerlingen van basisscholen moeten minimaal 7.520 uur les krijgen over 8 schooljaren.

Een kind op een speciale basisschool krijgt hetzelfde aantal uren onderwijs als in het gewone basisonderwijs.

Wij hebben er voor gekozen om de kinderen van groep 1/2 op woensdag niet naar school te laten gaan en de kinderen van de groepen 3 t/m 8 dezelfde onderwijstijd aan te bieden. De urenberekening die hiervoor nodig is wordt jaarlijks met de medezeggenschapsraad afgestemd.

SchooltijdenOchtendMiddag
Maandag08.25 – 12.00 uur12.30 - 14.55 uur
Dinsdag08.25 – 12.00 uur 12.30 - 14.55 uur
Woensdag08.25 – 11.55 uur (groep 1/2 is deze dag vrij)
Donderdag08.25 – 12.00 uur 12.30 - 14.55 uur
Vrijdag08.25 – 12.00 uur 12.30 - 14.55 uur

De ochtendpauze is van 10.30 tot 10.45 uur.

Schooltijdafspraken 
Het is de bedoeling dat de leerlingen op tijd op school is (tussen 8.10 – niet eerder- en 08.25 uur) en de lessen volgt tot het einde van de dag.

De verantwoordelijkheid van de school begint een kwartier voor schooltijd en duurt tot 14.55 uur (woensdag 11.55 uur). De leerlingen blijven bij aankomst (vanaf 08.10 uur) op het schoolplein tot de schoolbel gaat. De groepen gaan onder begeleiding van de leerkracht naar binnen. Ook aan het einde van de schooldag verlaten de kinderen onder begeleiding de school. Dit laatste is nodig om het oversteken, het verlaten van de school per fiets en het in bus of taxi stappen, ordelijk en veilig te laten verlopen.

Ziekte van leerkrachten
In geval van ziekte van een groepsleerkracht doen wij ons uiterste best om vanaf de eerste dag een vervanger aan te stellen. Mocht dit onverhoopt niet lukken, dan verdelen wij bij uitzondering de kinderen over de andere groepen. Waar mogelijk worden parttime leerkrachten ingezet om te vervangen. Als er geen vervanging is, moeten wij in uiterste gevallen ervoor kiezen om kinderen thuis te laten blijven. Mocht dit zich voordoen dan wordt u vanzelfsprekend op tijd geïnformeerd via het ouderportaal Mijn School.

Leerplicht, ziekmelding en vrij vragen
Vanaf vijf jaar is een kind leerplichtig. Dit betekent dat uw kind iedere dag naar school moet. Is uw kind ziek, dan verwachten wij dat u dit voor schooltijd -telefonisch doorgeeft. Het liefst tussen 8.10 en 8.25 uur, maar in ieder geval voor 8.45 uur.

De school is wettelijk verplicht leerlingen die ongeoorloofd verzuimen, te melden bij de leerplichtambtenaar van zijn of haar woonplaats.

Voor alle aanvragen betreffende extra verlof kunnen worden aangevraagd via een verlofformulier (verkrijgbaar via de administratie). Deze moet ingevuld bij de directie worden ingeleverd. Vakantie buiten de schoolvakanties om kan alleen in bijzondere situaties, hiervoor moet een werkgeversverklaring worden overlegd. Hierbij hanteren wij de regels die zijn opgesteld door de overheid en zijn opgenomen in de leerplichtwet. Als uw kind zonder opgaaf van reden niet op school komt, dan neemt de groepsleerkracht diezelfde dag nog contact met u op.

Berichtgeving naar leerkrachten
Wanneer ouders/verzorgers de leerkracht van hun kind willen spreken:

• Telefoneren (0522-251575) tussen 09.00 en 12.00 uur en een boodschap doorgeven, er wordt dan door de leerkracht teruggebeld.
• Telefoneren meteen na 15.00 uur naar de school. Het kan dan wel zijn dat de leerkracht in vergadering zit.

Lestijdverdeling URen Groep:

1

2

3

4

5

6

7

8

Werken met ontwikkelingsmateriaal160160
Taal totaal280280625625640640610610
Rekenen en wiskunde totaal210210295295225225225225
Schrijven3030606045453030
Engels 3030
Kunstzinnige oriëntatie9090125125120120120120
Oriëntatie op jezelf en de wereld50508080185185230230
Sociaal emotionele ontwikkeling120120120120120120120120
Bewegingsonderwijs3203201501501201209090
Pauze6060757575757575

Totaal

13201320153015301530153015301530
Minuten onderwijs13201320153015301530153015301530
Uren onderwijs222225,525,525,525,525,525,5

Vakanties
De vakantietijden van de Reestoeverschool voor het schooljaar 2020-2021 zijn:

Herfstvakantie

10-10-2020 t/m 18-10-2020

Kerstvakantie

19-12-2020 t/m 03-01-2021

Voorjaarsvakantie

20-02-2021 t/m 28-02-2021

Goede vrijdag + Pasen

02-04-2021 t/m 05-04-2021

Koningsdag

27-04-2021

Meivakantie

01-05-2021 t/m 16-05-2021

Tweede Pinksterdag  

24-05-2021

Zomervakantie   

10-07-2021 t/m 22-08-2021


Studiedagen
Elk jaar volgt het team op basis van deskundigheidsbevordering studiedagen. Op die dagen zijn de leerlingen vrij maar volgt het team een scholing.

•          woensdag 30 september 2020 
•       maandagmiddag 19 oktober 2020   
•          vrijdag 13 november 2020    
•          donderdag 4 februari 2021   
•          woensdag 10 maart 2021     
•          woensdag 24 maart 2021     
•          woensdag 16 juni 2021            

Gymnastiekrooster

groep 1/2/3

donderdag

vakleerkracht

groep 3/4

dinsdag en donderdag

1 x vakleerkracht en 1 x eigen leerkracht

groep 4/5

maandag en donderdag

1 x vakleerkracht en 1 x eigen leerkracht

groep 5

maandag en donderdag

vakleerkracht

groep 6

maandag en donderdag

vakleerkracht

groep 7/8 a

maandag en vrijdag

vakleerkracht

groep 7/8 b

maandag en vrijdag

vakleerkracht

groep 7/8 c

maandag en vrijdag

vakleerkracht

Zwemrooster
Op vrijdagmiddag gaat de school zwemmen in Zwembad Hesselingen met de groepen 3 t/m 6. De leerlingen gaan lopend naar het zwembad. De zwemles wordt gegeven door het personeel van het zwembad onder verantwoordelijkheid van de leerkrachten. Het schoolzwemmen geeft geen garantie voor het behalen van een zwemdiploma.

Groep:

heen:

zwemtijd:

terug op school:

groep 5 en 6

11.40 uur

12.00-12.30 uur

13.00 uur

groep 3/4, 4/5 en de groep 3 leerlingen van groep 1/2/3

12.10 uur

12.30-13.00 uur

13.30 uur

Wanneer een kind niet mee kan doen met gym of zwemmen, willen de leerkrachten hiervan schriftelijk of digitaal op de hoogte worden gesteld.