De School

Algemene gegevens van de school  

Openbare Dalton Oosterboerschool
K.P. Laan 22  
7943 CV Meppel

Telefoon: 0522 - 25 41 26  
e-mail: oosterboerschool@stichtingpromes.nl 
website: www.oosterboerschool.nl  
Denominatie: OPENBAAR DALTONONDERWIJS

Directie Oosterboerschool  
Directeur: mw. M. Kreeft  
Stichting Promes

Voorzitter College van Bestuur:
Dhr. W. van Selling
Adres: Industrieweg 1B-1  7944 HT Meppel  
Telefoon: 0522-278120

Schooltijden

DagOchtendMiddag
Maandag08.30 uur - 12.00 uur13.00 uur - 15.00 uur
Dinsdag08.30 uur - 12.00 uur 13.00 uur - 15.00 uur
Woensdag08.30 uur - 12.15 uur
Donderdag08.30 uur - 12.00 uur 13.00 uur - 15.00 uur
Vrijdag08.30 uur - 12.00 uur
groep 5 t/m 8 13.00 uur – 15.00 uur
groep 1 t/m 4 vrijdagmiddag vrij

De geschiedenis van de school 

De school is ontstaan in de buurtschap Oosterboer. Daar stond de 2-mansschool aan de Oosterboerweg. In 1979 verhuisde de school naar het huidige gebouw aan de KP-laan. 

De inrichting van de school 

De school is gebouwd voor 8 groepslokalen en een aantal nevenruimtes: een onderbouw met 2 leslokalen rondom een kleine activiteitenruimte en een bovenbouw met 4 leslokalen rondom de grote gemeenschappelijke ruimte. De school beschikt over een TechniekLab waar alle scholen binnen de stichting gebruik van maken.

De ligging van de school 

De Oosterboerschool is gesitueerd op een mooie centrale plek in de wijk.  

Basisgroepen 

Momenteel bezoeken zo’n 66 kinderen de Oosterboerschool. Zij zijn verdeeld over 4 basisgroepen. Jaarlijks wordt de formatie vastgesteld. Hierbij is het aantal leerlingen bepalend voor het aantal leerkrachten dat inzetbaar is op onze school.

Medewerkers van de school 

Op de Oosterboerschool zijn naast de directeur, leerkrachten, een onderwijsassistent, intern begeleider, een vakleerkracht gymnastiek, een administratief medewerker en een conciërge werkzaam. En Daarnaast bezoeken een logopedist en een schoolmaatschappelijk werker de school

Parkeren 

We raden aan om zoveel mogelijk lopend naar school te komen. Voor ouders van de school is er de mogelijkheid om bij de school te parkeren. We verzoeken uitdrukkelijk om zoveel mogelijk gebruik te maken van de parkeerstrook aan de Brandemaat. Parkeren aan de KP laan zorgt vaak voor gevaarlijke situaties. Aan de Brandemaat kan ook gebruik gemaakt worden van De ‘Kiss & Ride’-strook voor het brengen en halen. Het is niet de bedoeling dat er geparkeerd wordt op de K&R-strook.